• Практичні семінари для користувачів інформаційної системи «Soft.Farm»

    проводяться для фахівців аграрної сфери Полтавської області, викладачів та студентів з видачою сертифікати за результатами навчання.

    Центр підготовки користувачів інформаційної системи «Soft.Farm», що діє в рамках обласної програми «Підтримка діяльності підприємств АПК засобами сучасних інформаційних систем і технологій» надає можливості набути практичних навичок по роботі в середовищі інформаційної системи «Soft.Farm» – безкоштовної on-line системи планування, обліку та аналізу діяльності аграрних підприємств, які займаються рослинництвом та тваринництвом.

  • Семінар-тренінгі з ІС «Універсал 7»

    Програмний комплекс «Універсал» – інформаційна системи класу ERP вітчизняного виробництва, яка уможливлює автоматизацію виробничих, облікових, управлінських і маркетингових процесів як підприємств агропромислового комплексу, так і підприємств інших сфер діяльності. Програмний продукт має значні потенційні можливості, а компанія-розробник – позитивний досвід упровадження системи на ринку України.